Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:
Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
Pārdevējs nodrošina preču piegādi 5 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Privātuma politika

1. Vispārējie TAPELV SIA privātuma politikas noteikumi:
1.1 Šie privātuma noteikumi (turpmāk tekstā – "Noteikumi") reglamentē interneta veikala  tapelv.lv (turpmāk – "Pārdevējs")  pamatprincipus un kārtību, kas klientam (turpmāk - "Pircējam") jāievēro.
1.2. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem,  var veikt pirkumu interneta veikalā tikai ar vecāku vai aizbildņa piekrišanu.

2. Reģistrācijas noteikumi:
2.1 tapelv.lv reģistrācijas forma ietver pilnīgu, visaptverošu un precīzu informāciju par Pircēju. Ja reģistrācijas formā tiek sniegta neprecīza, nepatiesa vai maldinoša informācija, Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja reģistrāciju un dzēst datus, vai ierobežot Pircēja piekļuvi tapelv.lv  interneta veikalam.
2.2 tapelv.lv  interneta veikals apkopo un izmanto fizisko personu datus (vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu tapelv.lv  reģistrācijas formā iekļauto informāciju), lai:
 a) apstrādātu un apstiprinātu Pircēja pasūtījumu;
 b) atrisinātu problēmas, kas saistītas ar pasūtījumu vai tā piegādi;
 c) izpildītu citas līgumā noteiktās saistības.
2.3 Personas dati tiek pārvaldīti, sekojot drošības pasākumiem, aizsargājot informāciju no neatļautas iznīcināšanas, izpaušanas trešajām personām vai citām nelikumīgām darbībām.
2.4  Citus datus, kas neatbilst personas datiem, piemēram, dati, kas saistīti ar Pircēja iegādātajām precēm, Pārdevējs ir tiesīgs izmantot statistikas vajadzībām. Datu vākšanas process neatklāj pircēja identitāti. Pārdevējs patur tiesības izmantot statistikas datus, kā arī nodot tos trešajām personām.

3. Personas datu nodošana trešajām personām:
3.1 tapelv.lv patur tiesības nodot informāciju trešajām personām tikai no punkta 2.2 mērķiem 2. punktā.
3.2 tapelv.lv apņemas neatklāt jūsu personas datus trešajām personām bez jūsu piekrišanas, izņemot likumos noteiktajos apstākļos.

4. Personas datu izmaiņas vai atjaunināšana:
4.1 Pircējam ir tiesības mainīt un atjaunināt  reģistrācijas formā sniegto informāciju.
4.2 Pārdevējam ir nepieciešama pilnīga, detalizēta un atjaunināta informācija par Pircēju, lai efektīvi pildītu savu darbību.

5. Jautājumi un  pretenzijas:
5.1 Visa informācija par personas datu maiņu ir jāiesniedz e-pastā: [email protected]
5.2  Pēc paziņojuma saņemšanas Pircējs saņems atbildi savā e-pastā.

6. Personas datu apstrāde:
6.1. Saskaņā ar šiem noteikumiem Pircējs piekrīt personas datu izmantošanai.

7. Noteikumu maiņa:
7.1 tapelv.lv patur tiesības daļēji vai pilnībā mainīt privātuma politikas noteikumus.
7.2. Ja izmantojat tapelv.lv  interneta veikala pakalpojumus, mēs pieņemam, ka esat piekritis privātuma politikas noteikumiem.

8.Beidzamie noteikumi
8.1 Šie privātuma politikas noteikumiem ir attiecināmi uz  Latvijas Republikas tiesībām.
8.2 Visas nesaskaņas, radušās likumu neievērošanas gadījumā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas tiek risinātas pēc Latvijas Republikas likumos norādītas kārtības.


Pirkumu grozs